FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Kaydı Silinen, İki Öğretim Yılı Ek Süre Verilen ve Sınırsız Sınav Hakkı Verilen Öğrenciler

2547 Sayılı Kanun’un 44. Maddesinin c Fıkrası gereğince azami öğrenim süresini tamamlayan ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başlangıcı itibari ile ilgili fıkrada belirlenen süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin adı geçen fıkra ve Ordu Üniversitesi Senatosunun 2021/113 sayılı kararı ile belirlenen “2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin c Fıkrasının Uygulama İlkelerine” istinaden Okulumuzdan kayıtları silinenler, iki öğretim yılı ek süre verilenler ve sınırsız sınav hakkı verilen öğrencilerin listesi aşağıdadır. 

        İlgililere ilanen duyurulur.

Kaydı Silinen Öğrenci Listesi

İki Öğretim Yılı Ek Süre Verilenlerin Listesi

Sınırsız Sınav Hakkı Verilenlerin Listesi


Eklenme Tarihi : 21-10-2022 16:04:32