FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Çalışıyor...

Okulumuz Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Çocuk ve Çevre dersi kapsamında öğrendikleri teorik bilgileri kullanarak bir dizi uygulama gerçekleştiriyor.

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Yasemin Bulut, bu etkinliklerle ilgili olarak: “Okul öncesi dönem, çocukların doğru alışkanlıklar kazanması ve kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmesi açısından özel bir dönemdir. Okul öncesi dönemde gerek ebeveynlerin gerek toplumdaki diğer birey ve yetişkinlerin, gerekse eğitimcilerin çevreyle etkileşimi, tutum ve davranışları çocukların yaşantısı için örnek oluşturmaktadır. Dolayısıyla çocukların doğal merak duygularının ve öğrenme isteklerinin yoğun olduğu okul öncesi dönemin uygun şekilde değerlendirilmesi, çocukların yaşadıkları çevreyi tanımaları, çevreye yönelik olumlu tutumlar geliştirmeleri, çevre sorunlarına ilişkin farkındalık kazanmaları ve çevreyi koruma bilinci edinmeleri açısından çok önemlidir. Bu konuda gelecekte çocuklara eğitim verecek kişilerin çevreye karşı bilinçlenmesi ve sorumluluk alması gerekmektedir. Buradan hareketle işe önce kendimizden başladık.” dedi.

Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri çevrenin korunmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve sorunlarla mücadele etmek amacıyla bu hafta Fatsa’daki Kadınlar Plajı bölgesinde, yere atılan izmaritleri toplayarak ve sokak hayvanlarına mama dağıtarak uygulamalara başladılar. Öğrenciler, sonraki haftalarda doğanın ve canlıların korunması, doğal kaynakların kullanımı, tasarruf, geri dönüşüm, bilinçli tüketici olma konularını ve sosyal sorumluluk projelerini içeren çeşitli etkinlikler yapmaya devam edecekler.


Eklenme Tarihi : 13-03-2020 15:02:10