FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon Misyon
Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürüterek bilgi, beceri ve teknolojik açıdan yüksek standartlara sahip, nitelikli, iş dünyasında tercih edilen ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte teknik ara eleman yetiştiren, dinamik, yenilikçi ve değişime açık, sektörle işbirliği içinde bulunan, bilgi ve araştırma olanaklarıyla bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak, evrensel değerlere sahip lider ve saygın bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon

Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında en iyi olma çabasında olan, etik ilkelere, toplumsal ve kültürel değerlere saygılı, uluslararası platformda iletişim kurabilecek beceri ve sosyal bilinçle takım ruhu ve dayanışmayı benimseyen, nitelikli ve yetenekli bireyler yetiştirmektir.


Ekleme tarihi: 11-12-2018 06:02:18 Güncellenme tarihi: 11-12-2018 06:02:24