FATSA MESLEK YÜKSEKOKULU

Moda Tasarımı Programı
ÖĞRETİM ELEMANLARI
Öğr. Gör. Deniz ATİK          Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Melike ATAMAN 
Öğr. Gör. Feride GÜLER
Öğr. Gör. Hatice SABAHAT

 

 BÖLÜM BAŞKANI MESAJI
       Sanayileşerek gelişen tekstil ve moda sektöründe global pazarda markalaşmanın öneminin artmasıyla doğan yaratıcı iş gücü ihtiyacı, moda ve tekstil tasarımı eğitiminin önemini de artırmıştır. Moda alanında yaratıcı tasarım gücü, estetik beğeni ve ifade biçimi, ancak görsel sanatlar eğitiminin moda tasarımı eğitimine yeterli düzeyde katılmasıyla sağlanabilir. 21. yüzyılın beraberinde getirdiği teknoloji, iletişim, çevre ve geri dönüşüm, yeni malzeme ve üretim yöntemleri gibi yeni kavramlar ve alanlar moda tasarımının farklı açılardan ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Etkili bir tasarım eğitimi öncelikle öğrencilere kazandırılacak yaratıcı, estetik, özgür ve yenilikçi bir eğitim anlayışını gerektirmektedir. Verimli bir eğitim anlayışı temel ilke olmalıdır. Bugün yurtiçinde ve yurtdışında moda ve tekstil tasarımı eğitimi popüler bir kariyer seçeneği haline gelmiştir.

       İyi bir tasarım, iyi bir marka oluşturmaya da temel teşkil etmektedir. Ülkelerin günümüzdeki zenginliği beyin gücü ile ölçülmekte ve tasarım “aklın gücü” olarak nitelendirilmektedir. Hayatımızın her alanında etkisini gösteren tasarım olgusu, özellikle hazır giyim endüstrisinin adeta can damarı haline gelmiştir. İşin içine estetik bir boyut katmadığımız, tasarımın sihrini ve cazibesini eklemediğimiz takdirde başarılı olma şansımız yoktur. Günümüzün pazar koşulları, moda ve marka haline gelerek rekabet etmeyi zorunlu kılmaktadır. Marka geliştirmenin ön koşulu ise, tasarım gücüne sahip olmaktır.
     
       Bölümümüzde öğrencilerimize tüm tasarım ve sanat dallarının ortak bilgileri olan temel sanat eğitimi, moda resmi, giysi üretimi, giysi tasarımı, tekstil, üretim ve hazır giyim hakkında bilgi verilmekte ve öğrencilerimizin, atölyelerimizde yaptıkları tasarım ve uygulama çalışmaları sayesinde uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Tasarım derslerinin yanı sıra, bölüm programlarında; moda fotoğrafçılığı, moda pazarlama, özel amaçlı giysi tasarımı, teknoloji, kalite yönetim sistemleri, sanat ve tasarım kültürü dersleri de yer almaktadır. Konusunda uzman öğretim elemanlarıyla yapılan bu eğitim, sektörümüzün sağladığı olanaklarla yapılan zorunlu stajlarda gelişmekte ve bunun sonucunda öğrencilerimiz sektöre uyumlu, tecrübeli ve donanımlı bir şekilde mezun olmaktadırlar.
 
MİSYON&VİZYON
 
Misyon:
Bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi modele dönüştürebilen, moda tasarımı konusunda en son bilgi ve teknolojik yenilikleri izleyen, çözüm üretebilen, özgün ve yenilikçi tasarımlar yapabilen, kültürel ve sanatsal değerleri dikkate alan, sektörü iyi tanıyan, sanatsal bakış açısı ve teknik donanıma sahip, özgüveni yüksek mezunlar/tasarımcılar yetiştirmek.

Vizyon:
Moda sektörünün gereksinim duyduğu bilgi ve becerilere sahip, gelişen, somutlaştırabilen, özgün ve yaratıcı sanatsal çalışmalar yapan, nitelikli moda tasarımcıları yetiştirerek toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, eğitim kalitesinde Türkiye’nin önde gelen meslek yüksekokulları arasında yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.
 

  

 

PROGRAMIN AMACI

       Tasarım zihinsel bir süreç olup, tasarlama eylemi sürecin sonuç ürüne dönüşmesini içerir. Binlerce yıldır giyinen insanoğlu toplumsal yaşam içerisinde fark edilmek/farklı olmak kaygısını her zaman taşımış ve “Moda” kavramı yüzyıllar boyunca kendini yeniden tanımlamıştır. Bazı sosyologlara göre moda; toplumsal görüş ve düşünce dışına çıkmak isteyen bir "genç düşünce akımı" olarak değerlendirilirken, ülkelerin sınırlarını aşan ekonomisi çok güçlü bir endüstriyi de beraberinde getirmiştir.
       Tekstil Moda sektörünün küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumunu sürdürebilmesi, kendi markası ile yüksek katma değerli ürünler üretmek için özgür tasarım yeteneklerini modaya yönelik ürünlere dönüştürebilen moda tasarımcılarının yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle; Moda Tasarımı Programımız, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir. Moda Tasarımı Programının amacı; endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim üretiminde yoğun olarak tasarım süreci olmak üzere tüm üretim sürecini, kullanılan alet ve cihazları ve üretim sürecinde oluşabilecek teknik problemleri farklı bakış açıları ile çözmeyi öğretmektir.
             İleri teknolojiye sahip Photoshop ve illüstratör programlarıyla buluşturulan öğrencilerimize, öğrenimleri sürecinde endüstride ve Moda alanında aktif olarak çalışma olanağı sağlamaktır. Öğrenciler; öğrenimleri süresince giysi tasarımı ve giysi üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirirken, bilgiye ulaşma, edindikleri bilgileri pekiştirme ve kendi düşünceleri ile birleştirerek yeniden yorumlama ve çözüm odaklı çalışmayı da öğrenirler.
 
MEZUNLARIMIZ
 Moda Tasarım Program mezunu; Tekstil Konfeksiyon ve Hazır Giyim sektöründe, müşteri beklentilerini ve moda eğilimlerini göz önünde bulundurarak, tasarım ilke ve yöntemlerine uygun giysi ve aksesuar tasarımı yapan, tasarıma uygun malzeme ve ekipmanı seçen, koleksiyon hazırlayan, tasarımı ürüne dönüştüren meslek elemanıdır.
   
Moda Tasarımı bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yerleşebileceği birçok iş alanı bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları;
 Stilistlik bürolarında,
 Moda fotoğrafçılığı yapan ajanslarda ve görsel sanat firmalarında,
 Tasarım stüdyolarında,
 Konfeksiyon sektörünün Tasarım, Planlama, Kesim, Kalıp, Üretim, Kalite Kontrol, Pazarlama departmanlarında,
 Kalıp hazırlama ve serileme bürolarında,
 Ayakkabı, çanta, şapka gibi tamamlayıcı giyim ürünü firmalarında,
 Dokuma, Örme, Baskı departmanlarının hem üretim ve hem de tasarım departmanlarında
 Tekstil fabrikalarının desen tasarım, ürün geliştirme departmanlarında,
 Moda evlerinde (Tasarım stüdyolarından müşteri ilişkilerine ihracat departmanına)
 Model hanelerde (Houte Couture den üretime verilecek Moda resmi üretimine)
 Moda Ajanslarında,
 Bilgisayar Tekstil ve tasarım programları eğitimini veren, pazarlamasını yapan kurumlarda çalışabilir,
 Bireysel işinizi girişimciliğinizle kurabilirsiniz.
 

 

 BÖLÜM MEZUNU ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI

 • Moda Giyim Tasarımı
• Moda Tasarımı
• Moda Ve Tekstil Tasarımı
• Tekstil Mühendisliği
• Tekstil Ve Moda Tasarımı

 PROGRAMDA OKUTULAN DERSLER

Moda tasarım bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. 
      
Bu dersler;
Temel Sanat Eğitimi,Tekstil Teknolojisi,Kalıp Hazırlama,Moda Tarihi,Mesleki Matematik,Moda Aksesuar Tasarımı,Süsleme Teknikleri,
Giysi Üretimi,Giysi Tasarımı,Moda Resmi Ve İllüstrasyonu,Meslek Etiği, Kalite Yönetim Sistemleri,Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama,
Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı,Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı,Drapaj, Mesleki Yabancı Dil,Moda Eğilimleri,Çağdaş Moda Akımları,
Çocuk Giysi Kalıpları,Üretim Planlama,Mesleki Teknik Çizim,Giysi Tarihi, Araştırma Yöntem Ve Teknikleri,Koleksiyon Hazırlama,
Kişiye Özel Giysi Tasarımı,Moda Pazarlama,Moda Fotoğrafçılığı,Özel Amaçlı Giysi Tasarımı. 

Ekleme tarihi: 11-12-2018 08:15:15 Güncellenme tarihi: 24-03-2022 11:56:24